Alliansen i Region Skåne lyckades i torsdags (28/1 2016) samla Regionala utvecklingsnämnden i Skåne kring en ny hållning för att reformera Region Skånes upphandlingspolicy. Man måste se upphandlingen som en del av näringspolitiken.

Det gäller att skapa ett gott företagsklimat, här företagare på Skåne innovation day 2015. Foto: Business Region Skåne, (CC BY-NC-ND 2.0)

Det gäller att skapa ett gott företagsklimat, här företagare på Skåne innovation day 2015. Foto: Business Region Skåne, (CC BY-NC-ND 2.0)

– Bra upphandlingsregler ger inte bara lägre kostnader och bättre produkter åt Region Skåne – den påverkar också näringsklimatet i Skåne och ger i slutänden fler jobb och ökad välfärd i Skåne, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Därför är det naturligt att regionala utvecklingsnämnden driver på för att utforma reglerna så att de gynnar tillväxt och innovation.

För att ge mindre och medelstora företag ordentliga möjlighet att konkurrera om Region Skånes kontrakt bör dagens omfattande krav i upphandlingar reduceras.

– Allt för omfattande krav i upphandlingar snedvrider konkurrensen i Region Skånes offentliga upphandlingar. I dag har nästan bara stora, multinationella bolag nog resurser att möta alla krav för att vara leverantörer till Region Skåne. Mindre och medelstora företag måste också få möjlighet konkurrera om Region Skånes kontrakt. Regionens upphandlingar måste därför förenklas så att lokala och regionala företag kan konkurrera på lika villkor, säger Inger T Rosenkvist (L).

Med mindre omfattande krav i upphandlingarna kan Region Skåne öppna upp för att skånska bolag kan konkurrera och vinna upphandlingar. Detta skapar möjligheter för tillväxt och nyanställningar i dessa bolag. Skåne ligger i botten på tillväxtligan i Sverige så det är av avgörande betydelse att Region Skåne som en offentlig aktör och potentiell kund skapar förutsättningar för tillväxt i Skåne.

Peter J Olsson