Foto: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 2.0

Foto: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 2.0

Veckans största händelse ur ett regionalt utvecklingsperspektiv måste väl vara offentliggörandet av det besök som påve Franciskus gör i stiftsstaden Lund den 31 oktober. Skåne får sitt första besök av en katolsk påve någonsin på dagen 499 år efter att Martin Luther spikade upp sina teser på dörren till Schlosskirke i Wittenberg.

Det är Lutherska världsförbundet och den katolska kyrkan som gemensamt ska uppmärksamma reformationens 500-årsjubileum i ekumenikens anda. Katolska kyrkan företräds då alltså av argentinske påve Franciskus, eller Jorge Mario Bergoglio som han hette innan han utnämndes till påve 2013. En gemensam gudstjänst kommer att arrangeras i Lunds domkyrka.

Det senaste svenska påvebesöket ägde rum 1989, då Johannes Paulus II träffade svenska katoliker i Uppsala. Besöket och det gemensamma uppmärksammandet av reformationens 500-årsfirande ska ses i ljuset av ökad strävan efter ekumenik, tolerans och dialog mellan katolska och lutheranska kyrkan.

Domkyrkan i Lund började byggas i samband med att Lund blev nordiskt ärkebiskopssäte 1104.