När nämnden för Skånes universitetssjukvård i tisdags skulle fatta beslut om internbudget – när nästan en månad av den perioden som budgeten gäller redan har passerat – så var det mest en tummetott som presenterades.

Förslaget till internbudget för SUS var knappt mer detaljerad än det uppdrag som nämnden har fått av hälso- och sjukvårdsnämnden. En tabell med elva rader för en verksamhet som omsluter mer än tolv miljarder kronor. Det blir i genomsnitt drygt 1100 miljoner kronor per budgetpost.Pengar 003

För att nämndens ledamöter, och Region Skånes revision, ska kunna följa upp verksamheten behöver en mycket tydligare specificering göras. Budgeten behöver kunna granskas ordentligt. Dessutom behövs tydliga planer på hur SUS ska kunna nå budgetbalans, eftersom budgetdisciplinen hittills varit mycket bristfällig.

Vidare har de förslag som Allians för Skåne tidigare har lagt i nämnden vad gäller satsningar på e-hälsa inte genomförts, med argument om att ekonomiska resurser saknas. Därför yrkade Allians för Skåne på att medel för e-hälsoprojekt och -införanden reserveras i budgeten.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet höll med, trots att de själva inte föreslagit något av detta. Därför gick Allians för Skånes förslag igenom, vilket förhoppningsvis innebär att det blir något lättare att följa upp hur budgeten följs.

Johan Folin