Per Einarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Birgitta Södertun (KD), gruppledare, Region Skåne.

Per Einarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Birgitta Södertun (KD), gruppledare, Region Skåne.

Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Region Skåne:

Idag sa Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd ja till en motion från Kristdemokraterna. Den innebär att en fullständig genomlysning ska göras av den skånska ambulanssjukvården innan sommaren. Den utredning som påbörjades i höstas av hälso- och sjukvårdsdirektören kommer alltså att kompletteras med uppdraget i KD-motionen. Det betyder att egen regi kommer att jämföras med privat regi och att faktorer som kvalitet, tillgänglighet och resurseffektivitet ska vara grunden för genomlysningen. Viktigt är också att personalens synpunkter hämtas in.

– Att personalen får ge sin bild är A och O om utredningen ska bli bra. Det får inte bara bli en skrivbordsprodukt utifrån en massa statistik, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

Motionen lades på grund av de brister som rapporterats om skånsk ambulanssjukvård under längre tid, men också på grund av de rödgrönas beslut på fullmäktige i december 2014 om att all verksamhet ska övertas i egen regi, oavsett vad. När det beslutet togs fanns inte ett enda underlag på bordet.

– Det var ett oseriöst och ett bakvänt sätt att hantera så viktig verksamhet på. Det rimliga är att först kolla fakta innan man bestämmer sig för gigantiska omorganisationer. Vi la motionen för att bringa ordning och reda i detta, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
– Vi kristdemokrater stänger inte dörren för egen regi, men vi vill vi först veta att kvalitén och resurseffektiviteten blir bättre. Om motionen går igenom fullmäktige kommer ett nytt beslut om driftsform att fattas i juni, säger Birgitta Södertun.

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 076-889 01 63

Per Einarsson (KD)
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 072-528 84 17

ambulanssajt