På dagens hälso- och sjukvårdsnämnd fanns ett förslag från styret att höja egenavgiften för tyngdtäcke till 600 kr. Efter påtryckningar från alliansen backade styret och nämnden kunde tillslut enas om 300 kronor i avgift.

Tyngdtäcken används till patienter, ofta barn, inom exempelvis autismspektrum som har svårt att sova. Motiveringen till ursprungsförslaget var att ”nivån är rimligt utifrån att alla behöver ett täcke”, en argumentation som alliansen inte godtog.

– Styrets vändning är välkommen eftersom det annars hade riskerat dra bort täcket framför ögonen på många familjer. Det kan vi aldrig ställa upp på, säger Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Många familjer med autistiska barn tvingas dra ned på sitt arbete/inkomster utanför hemmet för att kunna stödja sitt barn. Att begränsa höjningen var ett viktigt beslut, säger Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Styrets ursprungsförslag utgick från en föreställning om att familjer brukar köpa täcken för 600 kronor. Det är långt ifrån allas verklighet. Med denna kompromiss ger vi barn med svårigheter rimligare förutsättningar, säger Lars-Göran Wiberg ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden (c)

– Jag är glad över att vi kunde ha ett konstruktivt samtal om detta. Från 0 till 600 kronor hade varit en alltför drastiskt höjning. Vi brukar vara försiktiga med avgifter för barn och det tycker jag vi ska fortsätta med, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

 

För mer information:

Gilbert Tribo (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Stefan Lamme (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 070-528 66 20

Lars- Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden – 070-545 24 78

Birgitta Södertun (KD) Gruppledare – 044-309 33 53