Carl Johan Sonesson (M)

Carl Johan Sonesson (M)

Region Skånes ekonomi för 2015 har just visat ett betydligt sämre resultat än såväl ursprunglig som justerad budget. Ett av de stora skälen är en för hög kostnadsutveckling, som bland annat beror på bristande signaler om sparsamhet, till exempel när regionledningen talar om kommande ökande budgetar. Nu när 2016 års budget knappt börjat gälla så meddelar regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i en intervju i Sydsvenskan att han tror att skatten måste höjas 2016 eller 2017.

– All erfarenhet visar att ständiga löften om att det finns nya pengar gör det svårare att hålla budgeten, det blir mindre ordning och reda, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne.

Bokslutsrapporten för hela 2015 visar att Region Skåne prec s klarar ett positivt resultat, främst beroende på extremt låga räntor och på större statsbidrag än förväntat. Fortfarande ökar utgifterna i snabb takt utan att man får mer sjukvård eller kortare köer för pengarna.

– Jag har därför skriftligen frågat Henrik Fritzon (S) om han klart och tydligt kan deklarera att 2016 års budget ska hållas, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det finns fortfarande en chans att efter förra årets förlorade år få en tydlig styrning i år.

Frågan behandlas på nästa regionfullmäktige, som är den 1 mars 2016.

Peter J Olsson