Stambanan genom Skåne och Småland behöver uppgraderas redan nu. Det får vi inte glömma bort när vi planerar framtidens kommunikationer. Basen läggs redan i dag. Och inte heller att sidogrenarna är lika viktiga som stammen.

Debatten just nu handlar om Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg mellan Sveriges storstadsområden. Det är ett mycket viktigt steg in i framtidens som förstås också den gynnar järnvägstrafiken i södra Sverige. Allra mest om bygget påbörjas även söderifrån. Men höghastighetstrafiken ligger ändå ett par decennier framåt i tiden. Och järnvägssystemet i Skåne och Sydsverige är fullt nu. Åtgärder kan inte vänta. Det är svårt att få in fler tåg, fler avgångar och linjer för passagerartrafik, liksom de viktiga godstransporterna. Mycket skulle vinnas på att avlasta vägtrafiken genom att föra över gods från lastbil till järnväg.

Pontus Lindberg (M) . Foto: Peter J Olsson

Pontus Lindberg (M) . Foto: Peter J Olsson

Persontrafiken är ett komplicerat nät där snabba fjärrtåg, regional trafik med bland annat Öresundstågen och lokaltåg som Krösa- och Pågatågen både konkurrerar om rälsen men också kompletterar varandra. Kommande höghastighetståg för fjärrtrafiken men också regional snabbtåg med hastigheter över 250 km/timmen tillkommer framöver. 

Oavsett snabbtågen behövs snarast en fördubbling av stambanan mellan Malmö och Hässleholm till fyra spår och tillräckliga mötesspår genom Småland. Sträckan Malmö-Lund är på gång, men det räcker inte; fyrspåret måste fortsätta att byggas ut och det snabbt. Att det är färdigbyggt senast efter den kommande planperioden 2025 är en rimlig målsättning, och då behövs det tillräckliga satsningar.

Stambanan är just stambana och ryggrad, men det behövs ett grenverk också. Till exempel är Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad och vidare genom Blekinge en viktig länk. Där behövs en upprustning och ett sidospår för att godstrafik och pendlingstrafik ska kunna fungera tillsammans. Det är möjligt att med enkla medel få ner restiderna på denna sträcka väsentligt och på så sätt stärka arbetsmarknaden. Investeringar här täcker både behov nu och utgör nödvändiga förberedelse inför höghastighetsbanan. 

Det är viktigt att komma ihåg att Skånes roll som transitregion gör att ett bättre fungerande tågsystem i Skåne ger vinster för tågtrafiken i hela landet. För att nå detta krävs förstås prioritering nationellt. Det är dags för en satsning på järnväg och tidigareläggning av nödvändiga investeringar. Ska detta bli trovärdigt är det viktigt att man arbetar gemensamt över blockgränserna. Ansvaret vilar på både regering och riksdag. I Skåne har vi visat att vi kan nå enighet om de stora draget och frågorna. Nu är det dags för rikspolitiken att svara upp mot detta.

 

Ledamöter i ledningsgruppen för stambanan.com, som är kommuner och regioner som vill utveckla Södra stambanan:

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition, Region Skåne

Karolina Skog (MP)

Kommunalråd, Malmö stad