I dag presenterades Region Skånes preliminära årsbokslut för 2015. Det visar på ett överskott på bara 32 miljoner kronor eller 638 miljoner kronor mindre än vad som ursprungligen budgeterades. Kostnadsökningstakten ligger historiskt högt på 5,8 procent.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet gröper ur Region Skånes ekonomi. I stället för att hålla hårt i ekonomin för att kunna göra satsningar på rätt ställe – som de nya sjukhusen och behovet av medicinteknisk utrustning – tar de pengar från framtida behov, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Att överskottsmålet har satts till 2 procent och inte 1 procent är inte utan skäl. För att Region Skåne ska klara kravet på en långsiktigt hållbar ekonomi och upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett överskott som gör att regionen klarar av nödvändiga investeringar.

– I oktober hade man gjort av med hälften av det budgeterade överskottet, nu har man gjort av med resten, säger Gilbert Tribo (L). Det pumpas in mer pengar än tidigare i vården, ändå får skåningarna ut allt mindre.

Trots mer personal ökar sjukskrivningarna. Region Skåne har 1 039 fler medarbetare jämfört med för ett år sedan, och antalet sjukdagar är nu uppe i 19, en ökning med 7,8 procent. Trots mer personal finns det färre disponibla vårdplatser. Trots mer personal är vårdköerna längre. Till operation/behandling inom 60 dagar nåddes i november 2015 endast 63 procent, i november 2014 låg det på 71 procent. Målet är 70 procent.

– Det är anmärkningsvärt att överskottsmålet har halverats. Det är rimligen inte lika svårt att klara kvalificeringskravet för den som ska springa 100 meter om hen bara behöver springa 50. Men Henrik Fritzon klarar inte ens det. Dessutom valde S- och MP-styret att göra samma sak – halvera överskottsmålet – när de tog fram sin budget för 2016, vilket är synnerligen oroande, säger Birte Sandberg (C).

I oktober flyttades målsnöret för Region Skånes ekonomiska resultat. Kravet på 2 procents överskott (670 miljoner kronor) sattes i oktober till 1 procent (338 miljoner kronor). På helåret klarade Styret dock bara 0,1 procent.

– Kostnaden för bemanningsföretag visade efter november en ökning med 106 miljoner kronor till 282 miljoner kronor. Redan tidigt 2015 var den generella kostnadsutvecklingstakten hög. Alliansen krävde då omedelbara åtgärder för att parera, ändå dröjde det i omgångar innan någonting gjordes, säger Birgitta Södertun (KD). Utöver ”reformpausen” i juni presenterades ingenting reellt förrän i oktober. Och då är det inte konstigt att resultatet blir som det blir.

Jonas Duveborn