Göran Stiernstedt, nationell samordnare i utredningen ”effektivare resursutnyttjande i sjuk­vården”, konstaterar i den nyliga släppta rapporten behovet av att särskilt satsa på primärvården och att flytta ut mer sjukvård från sjukhusen till de olika vårdcentralerna.

Bland annat fastslår utredningen följande:

”Många patienter söker sig till sjukhusakuten i stället för primärvården med följd att patienter inte sällan befinner sig på fel vårdnivå.”

 ”Primärvården i Sverige är alltför svag med en alltför begränsad funktion vad gäller att koordinera vården, att ha översikt över de insatser som patienten får och att bidra till att knyta samman de samlade insatserna från landstingens hälso- och sjukvård samt kommunernas sjukvård och socialtjänst.”

Utredningens slutsatser ligger i linje med den utveckling som Region Skåne har gått igenom för att etablera vårdcentralen som det naturliga förstahandsvalet för skåningen.  Där stora satsningar från 2006- 2014 har inneburit att Region Skåne har klättrat från botten till mitten på hur mycket resurser som läggs på vårdcentralerna.

Tyvärr har Styret efter valet 2014 övergett denna linje och väljer exempelvis att inte utbilda nya allmänläkare i allmänmedicin under 2016. Trots att det är allmänt känt att det finns en stor brist på läkare. Förhoppningsvis inser styret hur viktigt det är att satsa på de skånska vårdcentralerna för att etablera vårdcentralen som det naturliga förstahandsvalet för skåningen.

 

Mattias Brage (L)