I dag (20/1) övertar Region Skåne formellt ägandet av de sex vindkraftverk som uppförts i Fröreda i Hultsfreds kommun. Produktionen förväntas motsvara 40 procent av regionens elbehov.

Snurrigt. Foto: Björn Luell, CC2.0

Snurrigt. Foto: Björn Luell, CC2.0

Investeringen går lös på 252 miljoner kronor. När beslutet togs i september 2014 gjordes ett antagande om att investeringen skulle vara lönsam. Satsningen beräknades visserligen ge ett underskott på drygt en miljon kronor under de första fyra åren, fram till 2020. Men därefter är förhoppningen fortfarande att vindkraftverken ska kunna bidra positivt till Region Skånes resultat. Det har talats om att fram till 2036 göra en sammanlagd vinst på så där 60 miljoner kronor.

Det sjunkande elpriset har dock ändrat förutsättningarna sedan beslutet togs. Internationella bränslepriser, alternativ energiproduktion och minskad förbrukning bidrar, vilket är bekymmersamt för varje riskkapitalist i branschen även om det inte går hävda att någon har blivit blåst.

Vattenfalls sammanställning över de tre senaste årens rörliga pris i elområde 4 är ett talande exempel. I september, den månad då beslutet togs, har priset 2013-2015 varit 45,48, 40,47 och 27,27 öre/KwH. I december 2015 var det nere i 25,09 öre/KwH.

Utöver detta kvarstår naturligtvis frågan om varför Region Skåne över huvud taget ska syssla med energiproduktion.

Jonas Duveborn