Sverigeförhandlingen, den av alliansregeringen startade processen för att bygga nya stambanor för höghastighetståg, går snart in i den aktiva fasen. Den första februari är det dags, och på Sverigeförhandlingens hemsida tickar en klocka ner till denna tid.

De statliga förhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman ska då börja diskussionen med främst berörda kommuner längs de nya höghastighetsbanorna – Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. Tanken är att de värdeökningar infrastruktursatsningen ger ska användas för att betala en del av kostnaden, det som nationalekonomer kallar jordräntan. I tisdags presenterade förhandlarna sin syn i en SOU, som överlämnades till regeringen.

Nedräkning på Sverigeförhandlingens hemsida.

Nedräkning på Sverigeförhandlingens hemsida.

De tror på kommersiell trafik till dagens biljettpriser, och att cirka tio procent kan betalas genom ökade markvärden och lokal medfinansiering. Detta trots att kostnaderna blir så stora att de inte ryms inom statens normala infrastrukturinvesteringar.

– Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig del av framtidens kommunikationer, kommenterade Pontus Lindberg (M), regionsråd i opposition i Skåne. Det är bra att utredarna arbetar snabbt. Trafikpolitiken måste emellertid innefatta även vägar, regionala järnvägar och flyg. Investeringen får inte gå ut över dessa nödvändiga investeringar.

Skåne har ett stort behov av ny infrastruktur. Järnvägsnätet är i princip fullt och det behövs snarast fyra spår på stambanan hela vägen genom Skåne, dubbelspår på Västkustbanan, men också satsningar på Skånebanan Helsingborg-Kristianstad. E6 behöver sex körfält och flyget ges möjlighet att utvecklas.

– En helhetssyn på kommunikationerna behövs, fortsätter Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Skåne. Det gäller i hela landet men framförallt i Skåne. Investeringar i ett trafikslag måste understödjas av satsningar på andra. En enstaka satsning får inte bli en gökunge som äter upp alla resurser.

Peter J Olsson