Bättre än Grosshandlarvin? Foto: David J, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)