Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson, tillika statsråd, skriver på DN Debatt i dag (8/1) att de oroas över att uppfattas som verklighetsfrånvända. (sic!) Den självinsikten är nyttig, även om det är oklart i just vilka delar – kanske alla? – som de anser sig tidigare ha haft en alltför fantasifull politik. Kanske innebär bekännelsen ändå att till exempel utredningen om att förbjuda vinster i välfärden nu tar en ny vändning? Vi andra kan hursomhelst vara de gröna behjälpliga med att peka på  verklig fakta.

I december publicerade Sveriges Kommuner och Landsting statistik om kommunernas och regionernas relationer med privata utförare. Där framgår till exempel att 48 000 medarbetare jobbar i den privat drivna sjukvården. Och att de privata vård- och omsorgsgivarna stod för 17 procent av den kommunala vården och omsorgen 2014, sett till de totala kostnaderna.

Jobbhälsobarometern 2015 visar att de som är anställda hos privata vårdgivare upplever sig som friskare, är något mer nöjda med arbetsmiljön, samt nöjdare med lönen och arbetsledningen än anställda hos regioner och kommuner. Privatanställda upplever också en högre grad av medinflytande.

Jonas Duveborn