Det är inte utan man stilla funderar på vilken verklighetsuppfattning sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande, regionrådet Maria Nyman Stjärnskog (S), har.

I hennes text i Kryh:s förvaltningsuppdrag kan man bland annat läsa: ”Vi ska hålla i och skruva lite till. Vi vet vad som behöver göras och vi ska göra det systematiskt och tillsammans. Aldrig tidigare har det lagts så mycket pengar på skånsk sjukvård och det skall vi förvalta väl.”

Vad Nyman Stjärnskog hållit i det senaste året är åtminstone inte beslutsklubban, utan förvaltningen har svällt på alla nivåer, särskilt avseende antalet chefer. Mer än 150 procent fler inhyrd personal till gigantiska kostnader, mer övertid och jourtid bland personalen med knappt märkbar förändring avseende vård till medborgarna, men till en kostnadsökning på cirka 10 procent.

Det enda Nyman Stjärnskog skruvat på är sig själv i stolen när vi i Alliansen krävt åtgärder.

Systematiskt förstörd ekonomi på mindre än ett år har skett och det har definitivt inte varit tillsammans med Alliansen.

Det är sant att det aldrig lagts så mycket pengar i skånsk sjukvård, men till skillnad från när Alliansen tillsammans med Miljöpartiet styrde Skåne så är det skenande kostnader på bemanningsföretag och svällande administration. På vår tid satsade vi på den reella vården och arbetade för att minska administrationen. Skånes skattebetalare skall ju få så mycket vård för sina pengar som möjligt, och inte som man gör nu – ha fokus på fel saker.

Vår förhoppning är att den sittande minoriteten skall börja styra Kryh innan allt arbete som Alliansen gjort för att effektivisera vården är helt raderat. Mesta möjliga vård för sin skattepeng borde ju vara en självklarhet för alla!

John Roslund (M)
ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh

Adéle Olander (M)
ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh