När styrkommittén för EU-programmet Interreg Öresund (delprogram i Öresund-Kattegatt-Skagerrak) möttes i Malmö i dag kunde man notera en ny framgång för alliansens initiativ om att ställa om verksamhet för att klara integrationen av de som nu flyr till Sverige.

I ett initiativ som började i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har Pontus Lindberg (M) drivit frågan. I regionala utvecklingsnämnden fick vi med oss Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och nu ska initiativet förverkligas i både den egna verksamheten och inom de EU-program som finns.

Just detta Interregprogram handlar och gränsöverskridande projekt för innovation, grön ekonomi, transporter och sysselsättning. Integrationsfrågor blir knappast den stora delen, men några projekt kanske kan hittas under programperioden. Det är ju viktigt att Sverige, och i detta fall även Danmark och Norge, får tillbaka av de medel man sänder till EU.

Glädjande nog fick Pontus med sig inte bara de övriga svenska aktörerna utan även de danska företrädarna på att genomlysa vilka möjligheter det finns. En genomgång som kan leda till en utlysning av projekt redan i höst. Det är ju viktigare än någonsin att man kan öppna möjligheter för anställning eller företagsstartande för dem som kommer till Norden som flyktingar. Integrationen in på arbetsmarknaden måste gå snabbare än vad som skett tidigare.

Peter J Olsson