I dag blev det klart: Trafikverket beslöt i dag att ur det så kallade stadsmiljöavtalet ge stöd till Lunds planer på en spårvagnslinje från Lunds C till ESS-området. men inte fullt ut.

Kommunen hade ansökt om en medfinansiering på 50 procent av spårvägens kostnad – 388 miljoner kronor, beslutet blev 298 miljoner. Kommunen får nu finansiera ytterligare 90 miljoner. Staten lämnar så mycket av spårvägen ofinansierad. Den rödgröna kommunledningen i Lund hade hoppats mycket av sina partikamrater i regeringen. Men det gick alltså inte, pengarna räckte inte till Lunds hela äskande.

Samtidigt ställer trafikverkets nya princip till det i fler städer i Skåne. Nu blir finansieringen osäker.

 – Det är ett avsteg från rimliga finansieringsprinciper, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Region Skåne. Regionens åtagande är tydligt: Den har lovat stå för sin del som är driften av spårvägen, inklusive inköp av spårvagnar och anläggning av spårvagnsdepå – tillsammans en stor investering.

Region Skåne står i de flesta fall för fordon och drift inom kollektivtrafiken. De spår eller när det gäller landsvägs- och stadstrafik vägar och gator ansvarar kommunen och staten för. Kommunerna bygger spårvägsspår och bussgator.

– Jag står för en syn där infrastruktur och kollektivtrafik har god standard för att gynna samhällsliv och tillväxt, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Region Skåne. När Lund växer med två fantastiska forskningsanläggningar i Lund, Max IV och ESS, och en hel kringliggande stadsdel, så kräver det  kollektivtrafiksatsningar. Men satsningarna ska ske på kostnadseffektivaste sätt.

Peter J Olsson