Fredagen den 11 december presenterades en handlingsplan för psykiatrin i Skåne som har tagits fram efter genomlysningen av psykiatrin, som visade att det finns allvarliga brister inom psykiatrin i Malmö. Detta efter flera uppmärksammade suicidfall och efter kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Under sommaren uppdagades det att några anställda inom psykiatrin i Malmö och Lund under lång tid betett sig olämpligt och behandlat patienter illa, vilket förstås är helt oacceptabelt.

Handlingsplanen som nu tagits fram innehåller tyvärr inte så många förslag för att faktiskt förbättra verksamheten, utan mest fler saker man vill mäta. Det är visserligen viktigt att veta hur situationen är om man vill kunna förbättra den, men det visade ju genomlysningen som kom härom veckan.

Caroline Hedenström (M)

Caroline Hedenström (M)

Nu är det viktigt att det tas ett stadigt grepp för att garantera en god patientsäkerhet inom psykiatrin i Skåne. Bristerna måste åtgärdas på ett kraftfullt sätt. Ett embryo till värdegrundsarbete tas upp i handlingsplanen, men det är viktigt att värdegrundsarbetet genomsyrar hela verksamheten för att förhindra att liknande situationer uppstår igen. Det är också viktigt att ett gott samarbete bedrivs mellan primärvård och psykiatri så att patienter inte hamnar i kläm.

Den psykiska ohälsan växer och måste bemötas. För att utveckla och förbättra psykiatrin i Skåne så vill Allians för Skåne starta ett arbete för att upphandla delar av slutenvårdspsykiatrin. Erfarenheter från öppenvårdspsykiatrin har visat att en mångfald av aktörer höjt kvaliteten. Men det skulle också kunna leda till att få andra perspektiv och möjligheter till jämförelser. Den i dagsläget upphandlade psykiatrin i Malmö och Lund är så pass populär att de får neka patienter eftersom deras uppdrag är geografiskt begränsat. Omtyckta verksamheter ska inte behöva neka patienter, därför bör dessa uppdrag ändras och utökas. Genom att införa ett vårdval för öppenvårdspsykiatrin skulle friheten öka för både patienter och personal.

Det handlar också om att säkerställa kompetensförsörjning. Det innebär först och främst om att ta hand om alla medarbetare på ett bra sätt så att fler vill arbeta hos oss. Regionen ska vara ett föredöme där personalen känner trygghet och trivsel. Kortare beslutsvägar där personalen är delaktig innebär att problem kan identifieras och åtgärdas snabbare.

Tillgänglighet och rätt vårdinsatser är viktiga och avgörande vid akuta psykiska tillstånd. Framför allt vid tillfällen där det finns risk för självskada är rätt typ av vårdinsatser otroligt viktig. Ett exempel på bra arbetssätt för både patienter och personal är den psykiatriambulans som har lanserats i Stockholms läns landsting. En ambulans som i stället för polisen kan rycka ut i samband med larm om psykisk ohälsa och därför med rätt utbildad vårdpersonal kan påbörja de vårdande insatserna omedelbart.

Vi förbättrar inte det som inte fungerar genom att fortsätta göra likadant. Vi behöver ta till oss av andra goda exempel och låta en mångfald bland vårdgivare visa vad som fungerar bäst.

Caroline Hedenström (M)
Andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård