EU-kommissionen har gett fortsatt dispens för skattefri biogas till 2020. Därmed behåller biogas sin konkurrenskraft, vilket är positivt. Under femklövern skärptes Region Skånes politik när det gäller växthusgaser och användning av fossilbaserat bränsle, en del i strategin har varit användning av biogas. Dels i ett stort antal av Skånetrafikens bussar dels inom den biogasstrategi som regionen utformat med drygt 60 skånska aktörer.

Även efter maktskiftet fortsätter Styret den politiken, och det finns därför ingen stor politisk konflikt.

Biogas innebär i stor utsträckning att man tar tillvara restprodukter från jordbruket och avfall och utvinner den gas som annars vid förmultningen skulle bilda naturliga växthusgaser. Dessa blir i stället bränsle som ersätter fossila drivmedel.

Pontus Lindberg (M)

Pontus Lindberg (M)

Genom att Sveriges val av metod att stödja biogasanvändningen skiljer sig från den normala i EU behövs denna dispens för skattebefrielse, och det är därför dagens beslut är viktigt. Inte för att annars svensk, ofta skånskproducerad biogas riskerade att slås ut av gas från andra EU-länder som producerats med subventioner.

– Långsiktigt måste vi använda det fortsatta undantaget till att skapa fungerande regler för biogasen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Biogasen måste ha klara spelregler över längre tid än fem år i taget. Annars blir investeringar osäkra och kanske därför inte sker i tillräcklig omfattning. För Skåne som jordbruksregion är biogas en naturlig del i ekonomin.

Peter J Olsson