Region Skåne ska se närmare på möjligheten att öppna dörrarna till sina lokaler och operationssalar för att släppa in privata vårdgivare. Det beslöt regionstyrelsen på sitt sammanträde i går (10/12).

– Det är mycket glädjande att det finns en så stor samsyn kring att bryta gamla förhållningssätt i synen på när planerad vård ska utföras, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Därför ska framför allt Henrik Fritzon och Socialdemokraterna ha en eloge för att de biföll vårt yrkande.

För att öka tillgängligheten i vården beslöt regionstyrelsen också att se över personalens arbetstider, vilket inkluderar läkarnas jourscheman, så att planerad vård kan ges utanför kontorstid.

– Självklart måste mer göras för att spara mänskligt lidande och kapa de växande vårdköerna än att bara ösa på med mer resurser, säger Carina Wutzler (M). Facit från det gångna året visar att vårdproduktionen har minskat drastiskt, samtidigt som S och MP har bränt mer än lovligt mycket pengar.

Så här lyder den att-sats som samtliga partier i Region Skåne, utom Vänsterpartiet, har ställt sig bakom:

”Att undersöka om Region Skånes lokaler kan användas mer effektivt. Inte minst handlar det om utrymmen för vård. För att öka vårdproduktionen finns det anledning både att se närmare på schemaläggningen av personal så att operationslokaler kan användas under en större del av dygnets timmar än i dag, och att undersöka möjligheterna att låta externa vårdgivare hyra in sig på kvällar och helger.”

Jonas Duveborn