Lars Thunberg 620 border

För 21 år sedan reste jag till Båstad med miljönämnden i Helsingborg, där jag var ordförande, för att göra ett studiebesök vid norra tunnelmynningen till Hallandsås. Det var ett fascinerande bygge, men som redan då stött på problem, ett år efter att dåvarande kommunikationsminister Mats Odell (KD) hade hållit invigningstalet och dåvarande landshövdingen Anita Bråkenhielm kastat champagneflaskan och namngett världens största borr, Hallborr. Kraftbyggarna gav upp efter bara 18 meter och projektet var redan ett år försenat. Man hade grovt missbedömt åsens innandöme. Men budskapet var att tunneln beräknades stå klar 1997.

Nästa gång jag stod vid samma tunnelmynning var den 9 december 2015. Det var på Båstads nya station där vi klev ombord på pågatåget som under invigningsveckans andra dag skulle ta oss genom den nu färdiga dubbeltunneln. En resa på drygt åtta kilometer som tog tre minuter. Bygget har kostat nära elva miljarder, nästan tio gånger mer än planerat.

Är det då värt pengarna? För några få minuters kortare resa mellan Helsingborg och Göteborg? Svaret är ja. Tunneln behövs. Inte bara för en kortare resa utan för att den också möjliggör 24 tåg per timme jämfört med fyra på den gamla sträckan över åsen. Dessutom kan mängden gods fördubblas.

Men då är väl allt frid och fröjd när den nya tidtabellen den 13 december rullar igång med ordinarie trafik genom Hallandsåstunneln? Svaret är nej. Redan 1992 beslutade regeringen om dubbelspår på hela Västkustbanan, men efter tunnelbygget finns fortfarande tre flaskhalsar med enkelspår. Det är sträckan genom Varberg, mellan Ängelholm och Maria station norr om Helsingborg samt mellan Maria och Helsingborg C. De två förstnämnda ligger i planeringen för dubbelspår medan utsikterna för den sista sträckan genom en tunnel under Tågaborg är fortfarande högst oviss.

Detta är naturligtvis inte acceptabelt. För att få full utväxling av det nu avslutade tiomiljardersbygget krävs dubbelspår på hela sträckan Lund-Göteborg. Först då når vi den fulla kapaciteten för tåg på Västkustbanan och ett mer hållbart transportsystem. Kampen går alltså vidare!

No more enkelspår!

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd Helsingborg