​En handlingsplan för psykiatrin i Skåne har tagits fram efter ​genomlysningen av psykiatrin som visade att det finns allvarliga brister inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Detta efter flera uppmärksammade suicidfall och efter kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Caroline Hedenström (M)

Caroline Hedenström (M)

– Det är allvarligt att de åtgärder som hittills genomförts inte fått tillräckligt genomslag och nu är det viktigt att det tas ett stadigt grepp för att säkra upp patientsäkerheten inom psykiatrin i Skåne. Bristerna måste åtgärdas på ett kraftfullt sätt, säger Caroline Hedenström (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Det är viktigt att ett gott samarbete bedrivs mellan primärvård och psykiatri för att säkerställa att patienter inte hamnar i kläm.

– Handlingsplanen som nu tagits fram innehåller tyvärr inte så många förslag för att faktiskt förbättra verksamheten, utan mest fler saker att mäta. Det är visserligen viktigt att veta hur situationen är om man vill kunna förbättra den, men det visade ju genomlysningen som kom härom veckan. Vi vill att en del av verksamheten upphandlas för att ge andra perspektiv och möjligheter till bättre jämförelser, avslutar Caroline Hedenström.

Johan Folin