Regionstyrelsen antog på torsdagen (10/12) nästan alla de förslag till förändringar av internbudgeten som Allians för Skåne ville ha. Detta innebär bland annat att Region Skåne bevarar Ekonomiska rådet, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville lägga ned.

– Det skulle sända en mycket märklig signal att, i ett skede där Region Skånes ekonomi befinner sig i fritt fall, lägga ned ett ekonomiskt expertråd, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Vi uppmuntrar öppenhet, mångfald och nytänkande. Och är det något som regionen behöver så är det ett innovativt angreppssätt.

– Av samma anledning sköts mer medel till Innovation Skåne, som arbetar med det viktiga förenklingsarbetet på ett handfast sätt, säger Birte Sandberg (C). Det är oerhört väsentligt att vi ser till att ta tillvara på alla de goda idéer som finns i organisationen.

– När vi står mitt i en situation med många asylsökande som kommer till Skåne är det också viktigt att inte avveckla socialt engagemang, som religionsdialogen i Open Skåne. Därför är jag mycket nöjd med att Region Skåne nu fortsatt medverkar till att möjliggöra både detta viktiga arbete och sätter av pengar till den sociala investeringsfonden, säger Birgitta Södertun (KD).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade i sitt förslag till budget strukit alla tillskott till den sociala investeringsfonden.

– Tyvärr sa Styret och SD dock nej till att låta verksamheten ta ansvar för hanteringen av det extra statsbidraget på 182 miljoner kronor som Region Skåne fått för att säkra tillgången till hälso- och sjukvård med anledning av det ökande antalet asylsökande, avslutar Gilbert Tribo (L). Nu behålls pengarna centralt, och riskerar att bara stoppas i något svart hål.

Jonas Duveborn