Kultur riktad till barn har en betydande roll inom många olika områden där skolan kanske är det främsta exemplet. Ett annat område där kulturen också har visat sig ha positiva effekter är inom vården och därför är en god samverkan mellan dessa viktigt att arbeta för.

Betydelsen av kultur, att både ta del av den och inte minst att själv kunna vara en del av den, är stor – både för individen och för samhället i stort. Inte minst eftersom kulturen genom att vara åldersmässigt gränsöverskridande både kan nå och föra människor, så väl vuxna som barn, samman. Av dessa, och fler, skäl används därför också kultur i både hälsofrämjande, pedagogiska och rehabiliterande syften inom vården. Och det med goda resultat.

Ett sjukhus eller en vårdcentral med många nya människor, ljud och ljus kan nog framstå som en både stor och kanske även lite främmande plats för ett barn. För att lugna, roa eller trösta fyller därför kulturen som ett pedagogiskt verktygen en viktig funktion. Både för barn, anhöriga och personalen. För kultur är ju särskilt bra på det viset att man oavsett ålder kan umgås genom den. I Region Skånes strategi för kultur och hälsa (2015-2020) skriver man att för att man ska nå goda resultat så bör vissa patientgrupper – som barn – prioriteras.

Som centerpartist är det därför självklart att man då inom samverkan mellan kultur och hälsa då särskilt lyfter och arbetar ännu mer proaktivt för att kulturen ska kunna användas som en inkluderande kraft för barn i den skånska vården.

Ulrika Axelsson (C)
ledamot kulturnämnden
Region Skåne