Per Einarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Birgitta Södertun (KD), gruppledare, Region Skåne.

Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Birgitta Södertun (KD), gruppledare, Region Skåne.

Insändare tidigare publicerad i Skånska Dagbladet (6/12):

Skånsk vårdpersonal tvingas lägga alldeles för mycket tid på att administrera patienter som inte dyker upp till sitt sjukvårdsbesök, eller som ställer in i sista stund.

En granskning från Region Skånes revisorer visar att det i år väntas röra sig om ungefär 52 000 besök som uteblir. Kostnaden för detta motsvarar drygt 300 miljoner kronor. Dyrbara vårdtillfällen brinner inne samtidigt som människor får stå i långa köer och vänta på hjälp.

Med detta i åtanke är det extra beklämmande att läsa Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till patientavgifter för 2016. Ett av förslagen är att slopa den dubbla avgift som folk idag, med rätta, får betala om man utan rimliga skäl uteblir från ett planerat besök.

Det betyder, till exempel, att den som remitteras till en specialistläkare men varken behagar dyka upp eller meddela förhinder i rimlig tid, får en sänkt avgift från dagens 400 kronor till 200 kronor med det rödgröna förslaget. Den som missar sitt besök hos läkaren på vårdcentralen får en sänkt avgift på 120 kronor.

På vilket sätt det här ska få fler att komma till sina besök kommenterar man inte. Av förklarliga skäl.

Vi kristdemokrater ser ingen som helst anledning till att kraftigt sänka avgiften för folk som missköter sig. Visst, alla kan någon gång glömma eller göra fel, men med tanke på vad ett vårdbesök egentligen kostar, så är dubbel avgift det minsta man kan begära.

Det handlar om respekt för vår gemensamma välfärd.

För alla de som jobbar i den och betalar skatt till den. Och för alla de som tvingas vänta på den.

Birgitta Södertun (KD)
gruppledare Region Skåne

Per Einarsson (KD)
ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne