I dag invigs tunneln genom Hallandsåsen och redan på söndag kommer det första tåget i ordinarie trafik att köra igenom den. Menat som en nödvändig lösning på ”flaskhalsen” över Bjäre har historien kring bygget varit präglat av både med- och motgångar. Och tyvärr kanske mest av det senare. Detta hoppas vi ska ändras nu och att Hallandsåstunneln ska bli det genombrott som inte minst nordvästra Skåne förtjänar. Hallandsås-projektet har sedan planeringsstadiet och byggstarten 1992 varit omgärdat med både problem, diskussionen och som i fallet med miljöskandalen under mitten av 90-talet – också mycket lidande. Därför är det med en viss tvehågsenhet många i dag tänker på Hallandsåsen. Detta är förståeligt men samtidigt är det, nu när den är färdig, också viktigt att den nyttjas optimalt för att effektivisera både Skånes och omgivande landskaps tågtrafik, gynna Skånes arbetsmarknad och bidra till en regional tillväxt. Detta hoppas, eller snarare måste vi utgå ifrån också blir fallet.

Här i Skåne kommer de största förändringarna inom kollektivtrafiken att märkas på Bjärehalvön. Detta är nödvändigt och det bli också i alla fall innebära en liten kompensation för att just denna del av regionen drabbats hårdast av byggandet. De trafikförändringar som kommer med tidtabellförändringen den 13 december innebär bland att Pågatåg Helsingborg-Förslöv börjar köra en-timmestrafik. Också trafiken norröver över landskapsgränsen kommer att säkras med sju Pågatågsturer till Halmstad. Och igenom tunneln kör tåget på under fyra minuter. Den största skillnaden är dock kapacitetsgraden då den i och med tunneln höjs från fyra till tjugofyra tåg i timmen på grund av dubbelspåren.

Som centerpartister, men framför allt som skåningar, har vi under hela tiden från första spadtaget fram till i dag följt utvecklingen och arbetet med Hallandsåsen. Det har verkligen inte alltid varit lätt att vara positiv och att i hjärtat alltid tro att det skulle vara värt det. I dag är vi dock glada att allt fler, och framför allt de som bor nära tunneln, är positivt inställda till den.  Vi tror också att tunneln kommer att innebära en rad positiva saker för Skåne och inte minst för de nordvästra delarna av regionen. Eftersom både Skåne och Halland är stora arbetsmarknader innebär tunneln viktiga utvecklingsmöjligheterna både medborgare och företag, och den ökade tågkapaciteten kommer att innebära att tågtrafiken kommer att bli ett attraktivt alternativ till bilen. Vi hoppas också att den anslutningstrafik som ska harmoniseras med den nya tågtrafiken kommer att innebära en god täckning och säkra anslutningstrafiken med buss även för de som bor eller arbetar längre bort från tågstationerna.

När Hallandsåsen nu öppnar så hoppas vi att det innebär en ny expansiv period för Skåne och vi kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen på nära håll. Vi tror att Hallandsåstunneln kommer att ge nordvästra Skåne ett trafikmässigt och utvecklingsmässigt lyft, men vi kommer självklart att fortsätta att arbeta för att både den regionala trafiken och tillväxten fortsätter att utvecklas i hela Skåne. Med eller utan tunnlar.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne

Patrik Holmberg (C)
Ledamot regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Lars Hansson (C)
Ledamot kollektivtrafiknämnden, Region Skåne