Regeringen vill kunna stänga av Öresundsbron för att minska risken för att den allmänna ordningen och säkerheten påverkas menligt till följd av stor tillströmning av asylsökande.

– Att helt stänga Bron i syfte att kontrollera vem som färdas över den är oacceptabelt, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Bron måste i alla lägen stå öppen såvida det inte handlar om väder och vind som gör det omöjligt att av säkerhetsskäl färdas över den.

– Däremot är det viktigt att understryka att i denna akuta flyktingsituationen är det mycket viktigt att kontrollera nationens gränser. Men det är helt fel väg att ens andas att en möjlig åtgärd kan vara att Öresundsbron skulle kunna stängas.

Regeringens tidigare misslyckande att få kontroll på flyktingströmmen är en viktig orsak till varför Sverige befinner sig i nuvarande svåra situation. Nu försöker regeringen att rätta till sitt tillkortakommande i flyktingfrågan genom att desperat kasta fram förslag om att stänga Bron. Det visar att regeringen inte heller har särskilt god kunskap om hur viktig vardagsintegrationen och tillväxten i Öresund är för både Skåne och Sverige.

– Jag förutsätter att regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) delar min uppfattning och snabbt talar sina partikollegor till rätta, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn