Årets rapport från Swedish Economic Forum, Vinster, välfärd och entreprenörskap, beskriver hur välfärden påverkas av vinster, hur stora vinsterna är och hur opinionen påverkas. Det är genomgående intressant läsning även för den som redan vet att möjligheterna att göra och få vinst skapar incitament för entreprenörskap. Eller för den som inser att vinst kan fungera effekti­vitetshöjande även i välfärdsverksamhet.

I ett av de sex kapitlen berör docent Henrik Jordahl den intressanta frågan om de missuppfattningar om vinster i välfärden som tycks hålla den allmänna opinionen fången. Det handlar bland annat om att svenskarna har en felaktig bild av de vinstdrivna välfärdsföretagens rörelsemarginaler. Många tror att den ligger kring 26 procent, trots att den verkliga siffran är fem procent.

Det finns också en paradox i att svenskarna gillar valfrihet, men vill begränsa vinsterna.

Debatten om vinster i välfärden lär fortsätta under 2016. Först i november ska Ilmar Reepalu (S) presentera den utredning han leder som har fått i uppdrag att se över hur vinstuttag kan begränsas.

Jonas Duveborn