Statistiska centralbyråns SCB stora mätning partisympatier har nu publicerats för november i år. Den är den klart största, och använder strikt statistiska metoder, varför den anses vara den bästa. Detta trots att den aldrig mäter nära valet, vilket skulle kunna ge en fingervisning om exaktheten. Valår mäter de, som alla andra år, i maj och november.

Balansen mellan Alliansen och det rödgröna regeringsunderlaget, enligt SCB i Sydsverige och i november 2015.

Balansen mellan Alliansen och det rödgröna regeringsunderlaget, enligt SCB i Sydsverige och i november 2015.

 

SCB visar tydligt att det kostat på att regera för regeringen under statsminister Stefan Löfven. Om man jämför med såväl valet som SCB-undersökningen från maj förra året, så har S-MP-regeringen med sitt regeringsunderlag i Vänsterpartiet tappat. Missnöjesröster har gått till Sverigedemokraterna, men Alliansregeringens partier har tillsammans stärkt sin position.

Det gäller även i Skåne och Sydsverige. SCB ger inte nu pålitliga resultat för län eller valkretsar, men siffror finns för det de kallar Sydsverige, vilket är Skåne och Blekinge län. Vidare finns en region Stormalmö, vilket inkluderar hela sydvästra Skåne – alltså orter med rätt olika politisk färg.

Regeringsunderlaget backar konsekvent. Allianspartierna stärker som en helhet sin styrka i opinionen. Inget av blocken når emellertid en majoritet i områdena och det skall enligt statsvetenskaplig teori öppna för uppgörelser mellan blocken.

Samma tendens i Stormalmö!

Samma tendens i Stormalmö!

Det är alltså inte bara nivåerna för partierna som är värda att notera. Det är att balansen mellan det rödgröna regeringsunderlaget och Allianspartierna skiftat. Något som borde få effekter på hur politiken i landet förändras. Ja, och varför inte i Region Skåne också?

Peter J Olsson