Det är en tvivelaktig organisation.

De orden luftades av Sverigedemokraterna i går på Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och organisationen som omdömet handlade om var Röda Korset. Man hade kunnat hoppas på att det var någon form av skämt – ett plumpt försök att lätta upp stämningen, och att alla andra i rummet avsiktligt missförstod SD för att kunna göra ner dem. Det hade varit en situation att föredra.

Foto: Janwikifoto, CC BY-SA 3.0

Röda Korset har lång erfarenhet av att hjälpa flyktingar på olika sätt. Foto: Janwikifoto, CC BY-SA 3.0

Uttalandet var istället sverigedemokratisk argumentation för varför man, som enda parti, valde att rösta nej till ett ärende om fördjupat samarbete mellan Region Skåne och Röda Korsets center för krigs- och tortyrskadade, avseende stöd till barn och ungdomar som kommit hit från krigsdrabbade länder.

Som huvudförklaring till varför Röda Korset som organisation är tvivelaktig förde man fram generalsekreterarens höga arvode. Visst kan vi alla ha synpunkter på arvodesnivåer, men att låta en hel organisation betecknas som tvivelaktig och diskvalificeras från samarbete på grund av det är knappast seriöst. Det är kvaliteten på verksamheten och vad pengarna räcker till som bör vara vägledande. Röda Korset besitter helt unika erfarenheter när det gäller omhändertagande av krigs- och tortyrskadade och organisationen har sedan decennier tillbaka framgångsrikt samarbetat med Region Skåne och stora delar av det övriga offentliga Sverige på en rad områden, allt med syfte att förbättra livet för sjuka och utsatta.

Det räckte inte med att vilja stoppa Röda Korsets verksamhet för krigs- och tortyrskadade, utan Sverigedemokraterna ville också lägga ner Region Skånes etiska råd. Anledningen var att det etiska rådet hade gjort ett yttrande om omskärelse av pojkar som Sverigedemokraterna inte höll med om. Om de inte tycker som vi så ska vi inte ha dem, tycks Sverigedemokraterna mena.

Mattias Svensson
Johan Folin