Vid gårdagens hälso- och sjukvårdsnämnd beslutades det bland annat att Allians för Skånes initiativ att trygga sjukvården för flyktingar ska vidare beredas och återkomma som ett beslut vid nästa hälso- och sjukvårdsnämnd.

Regeringens extra statsbidrag på 182 miljoner kronor till Region Skåne som ska användas till att trygga sjukvården för flyktingar under 2016, behöver så snabbt som möjligt användas för att säkerställa en god vård till alla människor som kommer eller har kommit till Skåne.

Därför har Allians för Skåne inkommit med ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden som ska fördelas till särskilt utsatta verksamheter.

Med dagens höga tryck mäktar flera viktiga verksamheter inte med att ge en god och tillgänglig vård. Därför är det viktigt att ärendet inte drar ut på tiden.

Medarbetare i Region Skåne signalerar dagligen om den höga arbetsbelastning som krävs för att kunna ge en god vård till alla flyktingar

Med regeringens statsbidrag anser allians för Skåne Region Skåne bör prioritera bland annat att alla flyktingar får tillgång till hälsosamtal, att barn och ungdomspsykiatrin får ett utökat uppdrag samt att den samlade psykiatrin får de resurser som krävs för att ge en värdig vård.

Siffror gör gällande att inte ens häften av nyanlända som kommer till Skåne får sin hälsa undersökt. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Resurserna måste därför ut så snart som möjligt så att kapaciteten kan utökas.

Mattias Brage (L)