Under gårdagens hälso- och sjukvårdsnämnd fick Allians för Skåne igenom flertalet satsningar som sammantaget gör att de skånska vårdcentralerna får mer resurser bland annat ökad ersättning för hembesök och höjd grundersättning för vårdcentralerna. Styret tillsammans med SD röstade emot Allians för Skånes förslag att höja ersättningen för hälsosamtal till nyanlända.

Med en höjd ersättning för hembesök kan vi se till att de mest sjuka äldre får den hjälp och stöd de behöver utan att behöva bli inskickad till sjukhuset i onödan. Allians för Skånes satsningar på vårdcentralerna är viktiga steg för att utveckla vårdcentralerna till att bli det naturliga förstahandsvalet för skåningen.
Vidare föreslog Allians för Skåne att tillsätta två nya utbildningsplatser i allmänmedicin. Förslaget röstades ner av styret som inte tillsätter några nya platser. Detta trots att Region Skåne står inför stora pensionsavgångar under de kommande åren, bara under detta år beräknas 35 allmänläkare gå i pension. Med den takten kommer det att ta över 15 år att bli kvitt läkarbristen på de skånska vårdcentralerna. Det är en alldeles för långsam utveckling. Det drabbar särskilt utsatta grupper som är i stort behov av en god läkarkontinuitet. Läkarbristen har medfört att nästan alla vårdcentraler använder hyrläkare i allt för stor omfattning.

Allians för Skåne fick även igenom att en konkret handlingsplan ska tas fram för hur familjecentraler ska etableras i varje skånsk kommun. 17 kommuner saknar idag familjecentral.

Med en familjecentral i varje kommun kan Region Skåne och kommunerna tillsammans förbättra stödet till barnfamiljerna och upptäcka fler som är i behov av särskilda insatser. Det är viktigt i vår strävan att finnas på plats i hela Skåne.

 

Mattias Brage (L)