Förra året fick Alliansen igenom att Region Skåne ska utreda möjligheten att införa ett visselblåsarsystem. Det är nu äntligen på väg att genomföras. Behovet är uppenbart för var och en som har minsta minne av till exempel ”Göteborgsandan”, och hur denna för bara några år sedan ledde till kommunalt mygel och fusk. Anställda som av ena eller andra orsaken inte vågar använda arbetsgivarens vanliga kanaler måste få tillgång till ett system i vilket de anonymt och rättssäkert kan slå larm om eventuella missförhållanden i organisationen.

Lite osäkerhet finns dock fortfarande kring utformningen.

Meddelarfriheten och källskyddet har tjänat oss alla väl. Men det har inte alltid fungerat fullt ut. Framför allt inte när situationer har uppstått där ord har stått mot ord eller underlydande inte har vågat berätta vad de har vetat av oro för sin egen karriär och försörjning.

Fången på fyren” är en klassisk berättelse på detta Kafkaartade tema. Anders Ahlmark, förste kartograf på Sjöfartsverket, avslöjade 1977 ett misstag som hade gjort att en rysk oljetanker gått på grund. I stället för att ta uppgifterna på allvar och vidta lämpliga åtgärder fråntogs Anders Ahlmark sina arbetsuppgifter. Verket flyttade honom dessutom från huvudkontoret i Norrköping till fyren på Ölands södra udde. Han fick 1983 rätt i sak av Högsta domstolen, men har fortfarande inte fått upprättelse av staten.

Ett aktuellt, internationellt exempel är FN-chefen Anders Kompass. Han förlorade förra året sitt uppdrag som ansvarig för fältoperationer efter att han hade slagit larm om franska FN-soldaters sexövergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Nu sägs en oberoende utredning visa att Kompass hade och gjorde rätt.

Det ska vara lätt att tipsa om missförhållanden, till och med om alla arbetskamrater och chefer är inblandade. Lika viktigt är att motverka missbruk. Ogrundade anklagelser kan när anonymitet erbjuds bli lika vanligt på en arbetsplats nära dig som det är i nätets trollskog. Det är en svår balansgång, vilket gör det desto viktigare att systemet är trovärdigt.

Det förslag till visselblåsarsystem som regiondirektör Alf Jönsson nu har för avsikt att ta beslut om rymmer en modell där några direktörer ska fungera som intern utredningsgrupp. Det är inte det bästa. Även om det inte finns någon som helst anledning att tro att direktörerna inte skulle ta tips på allvar kan det enbart på grund av att de har höga befattningar i Region Skåne spridas en bild av att de väger in annat i sina bedömningar än vad som är objektivt relevant. Kollegialiteten med medcheferna är en jävsliknande situation som är svår att svära sig fri från.

Bäst vore om en helt fristående enhet, antingen extern eller som en del av den opolitiska revisionen, kunde åta sig uppdraget.

Det ska väsnas om någonting inte står rätt till. Och höras.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Pontus Lindberg (M)
regionråd
Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne