Just nu samlas världens länder i Paris för att delta i klimatmötet COP21. Målet är att enas om ett avtal som bromsar jordens uppvärmning till max två grader. För att nå dit krävs en global överenskommelse, men själva arbetet för att nå målen sker framför allt på nationell och lokal nivå. För Sveriges del innebär det till stor del att sänka utsläppen från transporter. I Skåne stårpersonbilarna för hela 20 procent av länets utsläpp. Det är här vi måste lägga vårt fokus.

Förutsättningarna ser väldigt olika ut i vårt land. Långt ifrån alla har en tunnelbanestation runt hörnet och kan klara alla transporter i vardagen med kollektivtrafik. För många är det en nödvändighet att resa med bil om man ska kunna ta sig till och från sitt arbete, hinna hämta på dagis eller skjutsa till fritidsaktiviteter. Därför ska vi jaga utsläppen, inte bilarna.

Nationellt har vi i Centerpartiet lagt fram flera förslag för att främja utvecklingen av förnybara bränslen. Bland annat vill vi införa en ambitiös kvotplikt för att öka andelen förnybart i det fossila bränslet som vi tankar. För att fler ska våga använda och producera biodrivmedel måste vi skapa långsiktiga spelregler och skattelättnader. Utan biodrivmedelsanvändningen hade Sveriges utsläppvarit cirka 17 procent högre än vad de är i dag, det visar på vilken enorm potential vi har att minska utsläppen genom att öka andelen biodrivmedel.

Det miljösmarta valet måste också bli det enkla valet när vi köper ny bil. Därför ska den som väljer en ny bil som är bättre för miljön få en rejäl rabatt som bekostas av ett högre pris på de nya bilar som smutsar ner. För att kunna jämföra hur miljöfarlig en bil är jämfört med andra vill vi att nya bilar ska energideklareras, exempelvis på samma sätt som nu sker för vitvaror. Lokalt är det viktigt att vi möter upp mot de nationella satsningarna för att minska vår klimatpåverkan i transportsektorn. Det gäller främst utsläppsminskningar från kollektivtrafiken och den offentligt ägda bilparken, samt att säkerställa en välfungerande infrastruktur för att ladda elbilen och tanka biodrivmedel.

Mötet i Paris måste bli starten för världens gemensamma klimatresa. Vi finns på plats för att snabba på den gröna omställningen, liksom vi varje dag gör nationellt och i Skåne. Ta gärna plats i förarsätet med oss så gasar vi på mot målet om en helt fossilfri fordonsflotta.

Kristina Yngwe (C), klimatpolitisk talesperson

Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson

Birte Sandberg (C), Gruppledare regionfullmäktige Skåne