Nedanstående pressmeddelande skickades idag ut av Allians för Skåne: Ja till Alliansens förslag om indexering av egenavgifter inom habilitering och hjälpmedel.

Lars Lundberg.

Lars Lundberg (KD), oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

På dagens sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslog det rödgröna styret i Region Skåne att höja avgiften för utprovning av hörapparater, samt att införa en egenavgift för så kallade tyngdtäcken, ett förskrivningsbart hjälpmedel för bland annat personer med grava sömnsvårigheter.

Allians för Skåne ställde sig bakom förslagen, men yrkade också att divisionschefen återkommer till nämnden med ett förslag om införande av såväl principer för som indexering av avgifter inom habilitering och hjälpmedel – något som vann de rödgrönas gillande.

Mot bakgrund av detta kom nämnden också på miljöpartistiskt initiativ överens om att utreda möjligheten att införa ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Avgifter för hjälpmedel går nämligen utanför det lagstadgade högkostnadsskyddet.

– Det är inte rimligt att en enskild brukare ska kunna belastas med stora kostnader, bara för att denne råkar ha ett stort behov av hjälpmedel. Det offentliga måste ge bästa möjliga service till personer i stort behov av hjälp och då är det rimligt att införa ett högkostnadsskydd även på det här området, säger Lars Lundberg (KD), oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

– Vi såg ett behov av såväl indexering som införande av principer för avgifter. Avgifterna för hjälpmedel kan inte bara fastställas och höjas efter politiskt godtycke, utan det måste ligga väl avvägda principer bakom, kommenterar Lars Lundberg (KD) nämndens beslut att gå med på Alliansens yrkanden.

För mer information och kommentarer:

Lars Lundberg (KD)
Oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Region Skåne
Tel: 070-964 07 24