Gunnar Hökmark 620 border

Samtidigt som klimatkonferensen i Paris ska börja driver de rödgröna igenom en politik som leder till ökade svenska och europeiska utsläpp av koldioxid.

Fyra kärnkraftsreaktorer ska avvecklas, inte som en följd av någon bredare energiöverenskommelse, eller ens genom att regeringen själv föreslagit en ny energipolitik, utan baserat på att S, MP med stöd av Vänsterpartiet drivit igenom skattehöjningar på kärnkraftsel.

När fyra reaktorer avvecklas försvinner omkring 20 TWh av produktionskapaciteten, vilket ska relateras till att vi i dag har en sammanlagd elproduktion på 149 TWh, varav 64 TWh kommer från kärnkraft. Vi avvecklar alltså utan något egentligt energipolitiskt beslut en tredjedel av den svenska kärnkraften.

Konsekvensen av den svenska kärnkraftsavvecklingen är att vi minskar möjligheterna att exportera fossilfri el till de baltiska länderna och till Polen, samtidigt som vi tvingas importera mer av fossilproducerad elkraft. Det innebär en ökad användning av fossil kraft i det europeiska elnätet.

Sverige importerar och exporterar el som en del av en större europeisk marknad. Det ger både större förutsättningar för förnyelsebara bränslen och ger en större press på priser. Det ger också en större försörjningstrygghet för oss alla.

Det produktionsbortfall av el som den förtida kärnkraftsavvecklingen leder till innebär mindre export av koldioxid fri el till grannländer som till mycket stor del är beroende av fossila källor – så som Polen där elproduktionen till omkring 90 procent härstammar från kol – samt en ökad import som ökar trycket på bland annat fossil elproduktion.

Dagens svenska produktion om 149 TWh är i stort sett koldioxidfri och vår export till våra grannländers elnät skulle kunna nästan kunna motsvara en fördubbling av dessa länders nuvarande koldioxidfria elproduktion eller i det närmaste motsvara en större del, eller hela, av de baltiska ländernas elanvändning på drygt 26 TWh, beroende på hur det gemensamma elnätet utvecklas. Allt med motsvande minskning av fossila bränslen.

Europeiska unionens mål att minska CO2-utsläppen med 40 procent till 2020 är ett tufft mål för de länder som i dag är beroende av fossil energi, så som det hade varit för Sverige om vi på 1990-talet hade avvecklat den svenska kärnkraften.  Vi borde stödja dem och den samlade europeiska ansträngningen att minska utsläppen.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har gjort till vana att prata miljöpolitik men sedan göra tvärtom. När världens länder nu samlas till den stora globala klimatkonferensen för den svenska regeringen en politik som minskar koldioxidfri elproduktion på ett sätt som leder till ökade koldioxidutsläpp. Vi undergräver vår egen trovärdighet och möjligheterna att nå de ambitiösa målen. Det är sanningen om de rödgrönas klimatpolitik.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker