Ebba Busch Thor

Lördagen den 21 november gick Kristdemokraternas Skånedag av stapeln på Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg.

Utöver ett extra partidistriktsårsmöte och fyra seminarier, var partiledare Ebba Busch Thor på besök. I sitt tal inför ungefär 150 skånska kristdemokrater pratade hon om behovet av en migrationspolitik som även i praktiken står upp för människovärdet, även om lösningarna känns obekväma.

– Det behövs en tredje väg i migrationspolitiken, mellan naiv öppenhet och inskränkt slutenhet, sa hon.

Invandring är bra och positivt för ett land, men i det läge som råder behövs åtgärder som minskar trycket på Sverige.

– Om fler ska kunna bli hjälpta måste fler länder hjälpa till, sa Ebba Busch Thor.

I talet diskuterades även rättsstatens principer och vikten av att regler måste gälla på samma sätt för alla – trots att det finns krafter från vänster som säger motsatsen, exempelvis i fallet med det olagliga EU-migrantlägret i Malmö.

– Lagen måste gälla lika för alla. Det är inte diskriminering. Motsatsen till det, däremot, är diskriminering, fastslog Ebba Busch Thor.

Mot slutet av talet talade partiledaren om vikten av en tydlig kristdemokratisk politisk linje inför nästa valrörelse:

– Det är väldigt viktigt med en tydlig strategi, att vi vet var vi ska och inte famlar kortsiktigt utan riktning, sa hon.

 

Mer från Kristdemokraternas Skånedag:

Michael Anefur

Distriktsordförande Michael Anefur öppnade det extra partidistriktårsmötet.

Michael Anefur och Ebba Busch Thor.

Michael Anefur och Ebba Busch Thor.

Birgitta Södertun och Per Einarsson

Region Skåne-politikerna Birgitta Södertun, Per Einarsson och Lars Lundberg diskuterade sjukvårdspolitik. Här syns Södertun, gruppledare, och Einarsson, oppositionsledare i sjukvårdsnämnd KRYH.

Lars Lundberg Birgitta Södertun Per Einarsson

Lars Lundberg, oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, vid mikrofonen.

Deltagarna på Kristdemokraternas Skånedag.

Deltagarna på Kristdemokraternas Skånedag.

Riksdagsledamöterna Tuve Skånberg, Skillinge, och Sofia Damm, Blentarp, diskuterade skånsk kristdemokratisk riksdagspolitik.

Riksdagsledamöterna Tuve Skånberg, Skillinge, och Sofia Damm, Blentarp, diskuterade skånsk kristdemokratisk riksdagspolitik.

Birgitta Södertun och Per Einarsson

Per Einarsson vid mikrofonen.

Lars Thunberg

Helsingborgs kristdemokratiska kommunalråd Lars Thunberg.

Dan Ericsson

Dan Ericsson, tidigare riksdagsledamot, statssekreterare och partisekreterare, numera verkande som konsult, strategisk rådgivare om kommunikation, diskuterade mediebilden i ett allt mer polariserat Sverige.

Per Einarsson, Birgitta Södertun, Ebba Busch Thor och Lars Lundberg.

Per Einarsson, Birgitta Södertun, Ebba Busch Thor och Lars Lundberg.

 

Gustav Lundblad