Niels Paarup Petersen 620 border

I mars 2013 införde Alliansen tillsammans med MP vårdval för opiatmissbrukare. För den enskilda missbrukaren gjorde vårdvalet enorm skillnad. För första gången under sin sjukdomstid fick de åtminstone delvist makt över sitt eget liv inom vården. De blev jämbördiga.

Men det gick inte för sig enligt Socialdemokraterna och Region Skånes nu högste politiker Henrik Fritzon (S). Som så ofta förut ville S hellre ha makten hos politiker än hos medborgarna.

”Cyniskt.” Så beskrev Henrik Fritzon den största frihetsreformen för Skånes missbrukare. Alliansens och Miljöpartiets politik för att ge mer makt till en av vårdens mest utsatta grupper var enligt Fritzon till för att ”riskkapitalbolag ska kunna tjäna pengar på redan utsatta människor”.

Så mycket har Region Skånes ledande politiker tillövers för människor som lever på samhällets botten i den region han leder. På regionfullmäktige den 24 november pressades Fritzon av Kristdemokraternas Birgitta Södertun om hans syn på just valfriheten och den makt den gett Skånes missbrukare.

Och trots att både verksamheten, forskare och, viktigast av allt, missbrukare har bevittnat hur bra reformen varit kunde Fritzon inte leverera mer än ett svagt svar om att S inte är emot alla vårdval.

Så låt mig fråga tydligt: Fritzon – lovar du att inte ta bort vårdvalet för opiatmissbrukare? Har S ens en missbrukspolitik? Eller är din förklenande ryggmärgsreaktion allt dessa skåningar har att förvänta sig från S?

När S styrde senast fanns det tre ställen i Skåne där missbrukare kunde få behandling. Köerna var flera år långa, i Lund var köerna till underhållsbehandling fem år! Att Region Skåne inte kunde hantera sin uppgift tvingade kommuner att bekosta vården hos privata rådgivare. I Danmark pratade man rent av om ”metadonflyktingar” från Sverige för att vården i Skåne var så dålig.

Som forskaren Björn Johnson skrev när Fritzon visade sin nedvärderande syn på Skånes missbrukare:

”Läget idag är på alla områden bättre än då Socialdemokraterna styrde i regionen. Tillgängligheten är bättre, vårdkvaliteten är bättre, vården är mer differentierad och brukaranpassad. Dessutom följer man upp metodutvecklingen med högkvalificerad forskning.”

Och fortfarande har vi bara hört en sak från Fritzon om regionens missbrukare: Att det är cyniskt att behandla dem som människor.

Niels Paarup-Petersen (C)

ledamot i regionfullmäktige