Just nu pågår dagens sammanträde med regionfullmäktige i Rådhus Skåne i Kristianstad. Under dagen kommer Opposition Skåne att bevaka debatterna i fullmäktigesalen och presentera de viktigaste frågorna för dig. Dagordningen finns på Region Skånes hemsida. Om du vill följa med direkt i debatterna så kan du även göra det via Region Skånes videoström.

Under dagen kommer bland annat trafikförsörjningsprogrammet, nya taxor i kollektivtrafiken och den regionala kulturplanen att behandlas.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Här kommer vi också att samla de artiklar som är aktuella för dagens fullmäktigesammanträde.

Caroline Hedenström (M): Knapphändigt svar om Ängelholmspsykiatrin

Birgitta Södertun (KD): Fritzon svänger om vårdvalet för opiatberoende

Alliansen vann gehör om kulturplanen

Kollektivtrafiken behöver mer verkstad