Nej, en majoritet i regionfullmäktige var inte nöjd med det förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram som tagits fram under det rödgröna Styrets ledning. Anledningarna var lite skiftande hos Alliansen, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Gemensamt ansågs beredningen vara otillräcklig.

Efter att en icke fungerande röstknapp justerats beslöt en majoritet att återremittera trafikförsörjningsprogrammet. Foto: Peter J Olsson

Efter att en icke fungerande röstknapp justerats beslöt en majoritet att återremittera trafikförsörjningsprogrammet. Foto: Peter J Olsson

Framför allt gäller det den viktiga förankringen hos andra aktörer: Få av de skånska kommunerna har svarat på den remiss om programmet som sänts ut, inte heller flera av grannregionerna.

I debatten argumenterade bland annat Cristina Glad (L) och Pontus Lindberg (M) för en återremiss.

När även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ansåg att återremiss var rimlig så var saken klar, och därmed minimerades debatten under detta fullmäktige.

Det är bra att den viktiga trafikplaneringen ägnas extra omsorg. Det gäller att både hushålla med regionens knappa resurser och skapa förutsättningar för väl fungerande pendling.

Peter J Olsson