– Har det rödgröna styret någon strategi för att lösa den ansträngda situationen inom psykiatrin i Ängelholm?

Den frågan ställde Caroline Hedenström (M) på dagens regionfullmäktigesammanträde. Ordföranden i sjukvårdsnämnd Sund, Yvonne Augustin (S), svarade:

– Ja, det har vi. Skälet till att avdelning 52 i Ängelholm stänger under fyra veckor är för att det är svårt att rekrytera läkare. Det går inte ens att hitta hyrläkare. Avdelningen stänger 14 december och fyra veckor framåt. Det är en avdelning för heldygnsvård med 16 platser. Normalt finns det flera lediga platser på avdelningen. Patienterna får plats i Helsingborg eller andra sjukhus under perioden.

Caroline Hedenström (M)

Caroline Hedenström (M)

Caroline Hedenström tycker inte att frågan egentligen besvarades.
– Det ska ju komma en genomlysning av psykiatrin den 2 december. Men om inte fullmäktigeledamöterna kan få något besked i dag så innebär det att ledamöterna blir utan information till nästa regionfullmäktige, den 1/3 2016. Det är mer än tre månader senare, och då har en sjättedel av 2016 redan gått.

– Det är bara en vecka tills genomlysningen ska redovisas i sin helhet, så jag hoppas ju att något har gjorts hittills och att inte allt görs sista veckan. Genomlysningen påbörjades ju redan i somras.

Johan Folin