DSC_2589

När vårdvalet för opiatberoende infördes kallade S det för ”cyniskt”.

På dagens regionfullmäktige ställde Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun om regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzons (S) egentliga hållning i frågan om valfrihet inom vården av opiatberoende (så kallad läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende, LARO): ”Tycker du fortfarande att det är cyniskt med privata alternativ i beroendevården?”

När alliansen och miljöpartiet under förra mandatperioden införde vårdvalet var nämligen socialdemokraterna motståndare. Henrik Fritzon, som då var oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, skrev i en reservation då, den 31 maj 2014, att det var ”cyniskt att lägga ut beroendevården på privata företag som gör vinst på människor som befinner sig i en mycket utsatt situation”.

Henrik Fritzon (S)

Henrik Fritzon (S)

Idag, ett och ett halvt år senare, fick alltså Henrik Fritzon möjlighet att berätta om han höll fast vid sin uppfattning.

– Vårdval är ofta ett snabbt sätt att minska köerna, tillstod Henrik Fritzon, som även om han vidhöll att beroendepatienter är en svag målgrupp som inte har så lätt att slåss för sina rättigheter avslutade sitt svar:

– Vi har inga avsikter att avskaffa LARO-vårdvalet.

Birgitta Södertun (KD)

Birgitta Södertun (KD)

Birgitta Södertun välkomnade beskedet.

– Det här vårdvalet handlar om att ge större makt till, precis som du uttryckte det, samhällets mest utsatta, sa hon.

– Patientföreningen vittnar om mer nöjda patienter. 20% fler får tillgång till behandling och antalet mottagningar har ökat från sju till 15 i Skåne. Kvaliteten och tillgängligheten på vården har ökat, fortsatte Södertun.

I styrande ställning är alltså den tidigare tuffa retoriken mot vårdval annorlunda från Henrik Fritzon. Även om det kan uppfattas om en snabb vändning, så är det såklart positivt att man trappar av hotet mot valfriheten.

– Brukarföreningen är positiv och har kallat möjligheten för brukare att välja mottagning det största som hänt beroendebehandlingen på många år. Man betonar också att det faktum att man kan byta mottagning ger brukaren större egenmakt, säger Birgitta Södertun efter debatten.

– Det finns fortfarande mycket som är oklart i socialdemokraternas syn på valfrihet och patientens egenmakt, men dagens besked var ett stort steg i rätt riktning, summerar hon.

Gustav Lundblad