Vårdvalet har inte påverkat jämlikheten i sjukvården negativt, visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Detta får Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne, att på regionfullmäktige på tisdag (24/11) fråga regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om han har ändrat syn på vårdvalet.

– I debatten om vårdvalen har dess positiva effekter på ökad tillgänglighet ofta förminskats just utifrån ett jämlikhetsperspektiv, trots att förutsättningen för införande av valfrihet i vården var att vård alltid ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Nu får vi svart på vitt att valfrihet inte leder till ojämlikhet i vården. Just därför finns skäl att gå vidare och införa fler vårdval i Skåne, säger Carl Johan Sonesson.

Rapporten utgår från tre huvudsakliga frågeställningar:

  1. Hur har fördelningen av antalet vårdkontakter i primärvården på olika socioekonomiska grupper utvecklats före och efter vårdvalsreformen (besöksmönster)?
  2. Hur har fördelningen av antalet individer med minst en kontakt med primärvården per år utvecklats mellan olika socioekonomiska grupper före och efter vårdvalsreformen (kontaktmönster)?
  3. Finns det skillnader mellan privat och offentlig verksamhet när det gäller vilka socioekonomiska grupper som använder vården?

– En tydlig slutsats i rapporten är att patienter med låg utbildning och låg inkomst använder primärvården mer än andra grupper, både före och efter vårdvalets införande, säger Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn