Adam Davidsson 620

Människor jorden över har aldrig varit varandra så nära som nu. Vi kan med ett enkelt knapptryck omedelbart kommunicera med någon på rakt motsatta sidan jordklotet. Mängder av kommunikation strömmar fram och tillbaka. Via tjänster som exempelvis Skype kan vi kommunicera via både ljud och bild med vem som helst, var som helst, så länge båda har en internetuppkoppling.

Det globala kommunikationsutbytet är svindlande stort och dagligen flyttas väldiga finansiella belopp elektroniskt. 99 procent av all denna internettrafik sker via kablar på havets botten. Sedan den första transatlantiska telegrafkabeln började läggas 1854 har vi i världen långdistanskommunicerat alltmer via havsbottnen.

Vi handlar också kolossala mängder varor från andra länder. Även denna trafik sker via haven. Svindlande antal containrar rör sig dagligen mellan hamnar. Några miljoner fat olja passerar till exempel dagligen genom Öresund.

Alla dessa flöden kan liknas vid en pump. En pump, som så länge den pumpar, håller världsekonomin (och därmed världen) igång. Störningar i dessa flöden kan få väldiga konsekvenser för allas våra liv. Att pumpen hålls igång är livsviktigt.

Det finns dock självklart en bräcklighet i detta. Gamal Abdel Nassers nationaliserande av Suez-kanalen 1956 fick Storbritannien att driva fram ett krig mot Egypten, av oro för flödet genom kanalen som var och är så livsviktigt för världsekonomin.

I samma Egypten tappade man 60 procent av sin internetkapacitet när tre män, några hundra meter utanför Alexandrias kust, i mars 2013 gick ned med dykartuber från en båt och klippte av EA-ME-WE 4-kabeln som löper från Marseille till Singapore. Från Kenya till Pakistan uppstod ytterligare svåra kommunikationsproblem som en följd av detta.

Vår globaliserade värld, som blivit mer och mer globaliserad alltsedan spanjorer och portugiser för över 500 år sedan gav sig ut på världshaven, är alltså ett fantastiskt flöde av varor och kommunikation. Ett flöde som dock är sårbart.

Upptrappningen i Sydkinesiska sjön kan bli katastrofal för det väldiga handelsflöde som sker där. Den ökande ryska aggressiva undervattensverksamheten kring viktiga kablar är också ett allvarligt hot. Än så länge är det dock den demokratiska västvärlden som sitter på trumf. I dagsläget är USA, av historiska skäl, de som skyddar dessa stora livsviktiga flöden.

Och vi ska vara glada att det är just USA och västvärlden som, med frihet och demokrati och mänskliga rättigheter på agendan, skyddar och bevakar världsflödena. I en annan värld kunde det varit kleptokratiska Putin-regimen eller kommunistdiktaturen Kina i stället. När vi diskuterar försvarsutgifter, vilka äntligen kommit på agendan i Sverige igen, bör vi alltså ha dessa flöden i åtanke. Kulor och krut ska inte bara skydda territorium från invasion. Kulor och krut ska också skydda den pump som håller världen igång. Och då bör det verkligen inte snålas.

Adam Davidsson (KD)
KDU-ordförande i Skåne