I en debattartikel i Sydsvenskan (20/11) skriver oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) tillsammans med Carina Wutzler (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, om tillgänglighet i vården och att det är dags att tänka nytt.

Det handlar om arbetstider, om läkarnas jouravtal och om att släppa in externa aktörer i Region Skånes operationssalar.

Sonesson och Wutzler avslutar: ”Om den egna personalen inte har möjlighet att bedriva verksamhet dygnet runt kan operationssalarna, med sin dyra utrustning, hyras ut på kvällar och helger till den som vill och kan bedriva verksamhet där. Patienterna bryr sig inte om vem som utför ingreppen, det viktiga är att kvaliteten är hög. Då är det vår skyldighet som sjukvårdspolitiker att ta de initiativ som krävs. Det är dags att genomföra Operation: Öppna salarna.”

Jonas Duveborn