Situationen inom psykiatrin i Ängelholm är ansträngd. Det blir inget av planerna på en ny och tillfällig psykiatriavdelning på grund av rekryteringsproblem, personalen minskar inom öppenpsykiatrin, regionrådet Yvonne Augustin (S) är bekymrat över situationen, och personalen skriver debattartiklar där de vädjar till styret.

Därför ställer Caroline Hedenström (M) på regionfullmäktige nästa vecka följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud:

– Har det rödgröna styret någon strategi för att lösa den ansträngda situationen inom psykiatrin i Ängelholm?

Johan Folin