Boendesituationen för både de flyktingar som nu kommer till Skåne och för de kommuner som tar emot blir allt svårare. I skrivande stund har exempelvis kartonger på golvet kommit att ersätta madrasser för de asylsökande som trängs i Migrationsverket i Malmö. För de som inte får plats där väntar ovisshet om det kommer att finnas ett tak över huvudet under natten.
Också i flera andra kommuner runt om i Skåne är boendesituationen så bekymmersam att den beskrivs som att vara nära bristningsgränsen.
Centerpartiet har under hela den här händelseutvecklingen ifrågasatt varför Region Skånes styrande minoritet med S och MP inte i detta akuta läge skyndsamt friställer så mycket som möjligt av de 40.000 kvadratmeter outnyttjade lokaler som i dag är en sådan stor bristvara. Vi har dock tyvärr varken fått något tillfredställande svar och heller inte någon information om att en sådan åtgärd ska ha initierats.
Med tanke på att Region Skåne ska vara kommunernas region är det mycket beklagligt att man lämpar över ett för stort ansvar på enskilda kommuner och det dessutom i en tid då alla insatser som kan avhjälpa människor i stort behov av både humanism och praktiska lösningar som tak över huvudet.
Centerpartiet vädjar nu till styret i Region Skåne att snarast se över och göra det man kan för att frigöra så mycket plats som möjligt – allt för att underlätta en redan mycket svår situation.
Patrik Holmberg (C) regionfullmäktigeledamot Region Skåne