Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit beslutet att starta återuppbyggnaden av ett politiskt styrt imperium som slår ut företagande, i första hand kvinnligt företagande genom att avveckla privata städföretag.

Allt som oftast skriker de rödgröna och vänstern ut att privatiseringarna skadar vårt välfärdssamhälle och använder argumenten att kvaliteten blir mycket sämre, att personalen utnyttjas och att det enda företagen tänker på är pengar. Pengar som sedan skickas till ett skatteparadis.

Detta är en orättvis beskrivning. Företag som startas kräver alltid hårt arbete av en entreprenör som tror på sin verksamhetsidé, vill leverera och vill att företaget ska överleva och gärna blomstra. Att ha ett städföretag som ska vinna och behålla sitt uppdrag i regionen betyder att företaget behöver uppfylla en lång rad med kriterier, attrahera personal till företaget och få dem att trivas, investera i utrustning, schemalägga och dessutom sticka ut så att de vinner över övriga konkurrenter.

De företag vars personal varje dag gör ett stort och tungt arbete med att se till så att vi har en hygienisk miljö på Folktandvården, sjukhusområdet i Lund och sjukhusområdet i Trelleborg får nu inte fortsätta. De får inte ens chansen att på nytt söka förtroendet och försöka vinna en upphandling. Till det hör att städningen i Lund och Trelleborg nått topplaceringar i nationell benchmarking flera år de senaste åren. Ändå sprids bilden av att städning i privat regi inte fungerar.

Så i stället för att nu i en ny upphandling vara tydligare med vad vi vill beställa så ska Region Skåne köpa in dyra maskiner och annan utrustning, de ska utbilda personal och på så sätt uppfinna hjulet en gång till. Det ska alltså startas ett eget städföretag med allt vad det innebär. Det är ett enormt slöseri av våra gemensamma skattepengar i en tid när regionen konstant arbetar med att få loss pengar till sjukvården.

Ett argument för varför egen regi är nödvändigt är att det ska skapas ett nytt uppdrag: Servicevärdar. Jag välkomnar tanken om ett nytt koncept där personalen har ett flexibelt uppdrag med fler varierande arbetsuppgifter som fyller fler behov av vårdnära tjänster som frigör mer tid till sjukvårdspersonalen och den vård som bedrivs. Det ger förhoppningsvis också personalen en jämnare belastning och fler stimulerande arbetsuppgifter.

Men det finns ett stort men. Det finns ingen anledning att inte även detta skulle kunna upphandlas.

När ska kvinnodominerade företag få samma möjligheter som mansdominerade att driva företag, tjäna pengar på ett bra jobb och få samma status? Region Skåne diskuterar aldrig om vi ska anställa egna byggarbetare, om byggföretagen som får stora projekt värda flera miljarder kronor eller om var de pengarna hamnar. Det viktigaste bör vara att få rätt uppgifter utförda till bästa kvalitet, och ett värdigt pris där skattepengarna används på bästa sätt.

Sophia Nevalainen (M)
ledamot i regionfullmäktige och servicenämnden