Det syns ingen ljusning på den skånska arbetsmarknaden även om inflödet av lediga platser ökar, visar Arbetsförmedlingens statistik för oktober. Förra månaden fick 5 700 personer i Skåne arbete, vilket är knappt 600 färre än året innan. Drygt 60 700 personer var arbetslösa jämfört med knappt 59 900 för ett år sedan, vilket motsvarar 10,1 procent av arbetskraften. Därmed ökade arbetslösheten svagt för fjärde månaden i rad, och arbetslöshetsnivån har bitit sig fast på en högre nivå än för ett år sedan. I riket ligger arbetslösheten nu på 7,8 procent.

Neråt. Foto: coba CC 2.0

Neråt. Foto: coba CC 2.0

De stora variationerna mellan Skånes kommuner finns kvar. Lomma hade lägst arbetslöshet med 3,2 procent av arbetskraften och högst hade Malmö med 15,2 procent. Skillnaden mellan Malmö och Stockholm/Göteborg är markant. Skillnaden beror främst på att tre av tio arbetssökande i Malmö saknar gymnasieexamen.

Lägst ungdomsarbetslöshet hade Lomma med 6,7 procent. Högst hade Bromölla med 28,7 procent och Östra Göinge med 25,1 procent. Siffran för riket som helhet ligger på 13,3 procent.

Jonas Duveborn