Lars Thunberg 620 border

Många av oss känner det märkligt att höra statsråd i den rödgröna regeringen tala om att gränsen är nådd. Med gränsen i det här fallet avses då vi inte längre kan ta emot fler flyktingar. För mig som kristdemokrat är det viktigt att vi gör vårt yttersta och arbetar på flera fronter samtidigt – med både hjärta och hjärna.

Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti som utgår från att alla människor är lika mycket värda och att varje person är unik och skyddsvärd. Utifrån vår ideologi och vårt principprogram har vi under året lagt fram en rad förslag till riksdagen. Grunden är att Sverige ska värna den migrationspolitik som bygger på öppenhet och respekt för asylrätten, samtidigt som vi tar människors oro och frågor på allvar och inte räds en diskussion om hur vi kan öka kvaliteten i integrationen av nyanlända.

Men många vänder nu fokus från den ytterst prekära situation människor flyr från och vad de tvingas utstå under flykten till att i stället tala om volymer, kostnader och om hur systemet ska klara av situationen. Självfallet behöver vi också lyfta dessa frågor men det måste vara underordnat viljan att hjälpa i en nödsituation. Fokus måste självfallet ligga på de familjer och de människor som trängs i en hamn vid Medelhavet. De har blivit fördrivna och hotade. Anhöriga har blivit torterade, dödade eller skadade av grymhet, hat och annan ondska. De söker en bättre framtid för sina liv och sätter sig i rörelse, precis som människor i nöd och förtryck har gjort i alla tider. De offrar allt för att överleva och bär med sig hoppet om en ljusare framtid.

Ett Sverige med både hjärta och hjärna måste sätta sig in i varför människor flyr. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att ett sådant Sverige formar sin migrationspolitik utifrån en princip om att de människor som kommer hit som flyktingar inte har ett mindre värde bara för att de kommer från ett annat land, har en annan hudfärg eller talar ett språk som vi inte känner till. Ur vårt perspektiv blir det därför väldigt märkligt att som migrationsminister Morgan Johansson (S) prata om att gränsen är nådd. Vi ska ge flyktingar stöd på samma sätt som svenskar som har bott hela sina liv i landet.

Först därefter kan vi gå vidare till hur mottagandet och tillvaron i det nya hemmet ska gå till för att bli så bra som möjligt. Det är med denna utgångspunkt vi har utformat våra förslag för asylprocess, arbete, bostäder, språk och utbildning.

Några av dessa förslag är:

  • Skapa fler lagliga vägar in i Europa, till exempel genom nödvisum.
  • Höjd ersättning från staten till kommunerna för att ta emot flyktingar.
  • Svenska för invandrare (SFI) med yrkesintroduktion/praktik.
  • SFI med barnomsorg för att föräldralediga inte ska behöva avstå undervisningen.
  • Stödboende för ensamkommande flyktingbarn som inte kan placeras i familjehem.
  • Alla ensamkommande barn ska få en god man inom 24 timmar.
  • Ge asylsökande rätt att arbeta från första dagen i Sverige.
  • Skatteavdrag som gör att nyanlända och unga kan tjäna sina första 500 000 kronor skattefritt, för att stimulera till arbete.
  • Ta bort regelkrångel så att fler bostäder byggs.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd de första tre åren, som övergår till permanenta uppehållstillstånd om skyddsbehovet kvarstår eller personen får jobb.

Mänskligheten har gång på gång visat att stora folkomflyttningar är möjliga. Att välkomna en människa som söker skydd in i sitt hem innebär ofta förändringar, och ibland ansträngningar, i livssituationen även för den som redan bor i hemmet.

Var och en som tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde bör också kunna instämma i att hälsa den som knackar på vår dörr med orden: ”Välkommen hit, välkommen hem till Sverige.”

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd i Helsingborg