Den drastiska åtgärden att nattetid stänga akutmottagningen på universitetssjukhuset i Lund för ambulanser under sommaren 2015 ”har inte medfört några hittills kända vårdskador”, skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i det nu avslutade tillsynsärendet. Åtminstone finns det ingenting som tyder på det efter att IVO i september haft ett möte med förvaltningsledningen.

Kostnaden för att hålla igång vården med extrapass, förmåner vid uppskjuten semester och inhyrd personal blev dock rekorddyr – och följer utvecklingen under 2015.

Notan för sommarens hyrpersonal slutade på 98 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,9 procent jämfört med 2014. Kostnaden fördelas på 36 miljoner kronor för Sus, 35,5 miljoner kronor för Sund och 22, 8 miljoner kronor för Kryh. Hälsostaden Ängelholm hyrde endast in läkare, och då till en kostnad av 1 miljon kronor.

För perioden januari till augusti 2015 uppgår kostnaden för hyrpersonal till 219 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning på 65 procent (86,4 miljoner kronor) jämfört med motsvarande period 2014. För sommarperioden är motsvarande ökning 66 procent (38,6 miljoner kronor). I procent räknat är ökningen störst för gruppen sjuksköterskor (+140 procent). I kronor räknat var hyrläkarna dyrast: +21 miljoner kronor.

Samtidigt fortsätter sjukfrånvaron att öka. För sommarperioden ökade den från 4,41 dagar per anställd till 4,77.

Jonas Duveborn